O aplikaci

Sentinel Downloader je aplikace postavená nad open-source knihovnou sentinelhub-py. Aplikace je v jazyku Python a poskytuje rozhraní pro stahování volně přístupných dat ze satelitů v programu Copernicus a Landstat. Velkou výhodou aplikace je jednoduchá konfigurace a minimální nutná znalost programování v Pythonu.

Proč jsme vyvinuli Sentinel Downloader?

Potřebovali jsme jako tým během hackathonu pracovat s daty, které bylo možné buď stahovat ručně, nebo pomocí poměrně zdlouhavého kódu. Při stahování samotném je totiž nutné nadefinovat vícero parametrů, které požadujete od výsledku. Sentinel Downloader dokáže stáhnout požadovaná data jedním příkazem v terminálu, a to ihned po napsaní přehledného konfiguračního souboru.

Pro koho je aplikace určená

Aplikace je pro všechny, kteří chtějí stahovat vetší množství dat specifických pro určitou oblast na mapě. Pomocí aplikace je možné stahovat data z programů Copernicus a Landstat.

Příklad použití:

Představme si, že chceme zanalyzovat oblast Nízkých Tater. Chceme stáhnout data z vícero vrstev, které nás zajímají - např. NDVI a True color. Také chceme tyto data strukturovat podle časového období. Se Sentinel Downloaderem je to možné udělat ve třech jednoduchých krocích:

 1. Uložíme si přístupový token ze sentinel-hub.com do proměnné prostředí. Tento krok je nutný, aby se Sentinel Downloader mohl autentizovat na API Sentinel Hubu.
  $ export "export SD_SENTINEL_INSTANCE_ID=<INSTANCE_ID>"
  
  • <INSTANCE_ID> - Je potřebné nahradit tokenem, který najdeme v Configuration sekci po přihlášení na Sentinel Hub.
 2. Vytvoříme konfigurační soubor:
layers: # Vrstvy ze satelitu, které nás zajímají
 - "TRUE-COLOR-S2-L1C" 
 - "NDVI-S2-L1C" 
times: # Pole časových období
 - ["2015-05-01", "2015-08-30"]
 - ["2016-05-01", "2016-08-30"]
 - ["2017-05-01", "2017-08-30"]
 - ["2018-05-01", "2018-08-30"]
 - ["2019-05-01", "2019-08-30"]

# Oblast na mapě, která nás zajímá. Souřadnice jsou v pořadí levý horní roh (x,y) a pravý dolní roh (x,y)
bounding_box: [19.46547813713551, 48.96805013122616, 19.57534141838551, 49.00685748937818]

width: 1223 # Šířka obrázku v pixelech
height: 658 # Výška obrázku v pixelech

max_cloud_percentage: 0.42 # Maximální oblačnost v procentech

images_dir: "/tmp/images/" # Složka, kam mají být data stažena
 1. Spustíme Sentinel Downloader:
  sentinel-downloader download -c <CESTA_KE_KONFIGURACNIMU_SOUBORU>
  

Data je následně možné najít ve složce, kterou jsme specifikovali výše.

Dokumentace

Kompletní technická dokumentace je k nalezené v Github repozitáři.